Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór specjalny dot. walki z COVID-19 - Fundusz Małych Projektów w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

7 maja 2020 r. ogłoszony został nabór specjalny w ramach Funduszu Małych Projektów w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Konkurs trwa do wyczerpania środków.  

Budżet naboru wynosi 2 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty o wartości do 50 000 euro. Poziom wsparcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowane będą przedsięwzięcia, których celem jest walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania. 

Potencjalnymi beneficjentami mogą być podmioty niekomercyjne posiadające swoją siedzibę lub oddział na obszarze wsparcia programu, w szczególności instytucje wspierające walkę z pandemią i jej skutkami, takie jak:

  • szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
  • towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki, centra technologiczne, instytucje nauko-badawcze,
  • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
  • instytucje opieki zdrowotnej i społecznej,
  • domy pomocy społecznej, domy dziecka,
  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej).  

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie e-mailem, po uprzedniej konsultacji telefonicznej lub e-mailowej, odpowiednio nabor@pomerania.org.pl (wnioskodawcy polscy) lub info@pomerania.net (wnioskodawcy niemieccy).

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Biuro w języku polskim oraz na stronie Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. w języku niemieckim.

Nowością w naborze jest finansowanie małych projektów kwotą ryczałtową. Będzie ona ustalana po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu projektu, a składają się na nią wszystkie wydatki, które są niezbędne do zrealizowania danego projektu i które zostały wykazane w przedłożonym szczegółowym budżecie projektu. Jeśli określony dla danego projektu rezultat nie został osiągnięty, wówczas kwota ryczałtowa ustalona dla tego projektu jest niekwalifikowana w całości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ryczałtowo nie mogą być rozliczane wydatki realizowane wyłącznie za pośrednictwem zamówień publicznych. 

Ocenę wniosków od strony formalnej, weryfikację zasadności kosztów ujętych w budżecie oraz ocenę merytoryczną projektów prowadzi Biuro FMP. Po ocenie Biura, Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS) będzie podejmować decyzje co do zatwierdzenia projektu do dofinansowania wraz z określeniem wysokości kwoty ryczałtowej, indywidualnie określonym rezultatem projektu i wskaźnikami produktu. EKS może także formułować warunki realizacji projektów.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinny być wydana w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Dodatkowych informacji dotyczących specjalnego naboru FMP i konsultacji projektów udzielają pracownicy Biura FMP: Aleksandra Warska, Małgorzata Jeż, e-mail nabor@pomerania.org.pl, tel.: 91 486 29 10.