Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Międzynarodowa konferencja projektu BaltSe@nior 2.0

grupa dyskutująca nad dostępnością przestrzeni publicznych dla osób starszych

Fot. Dainius Vytas

Trzy poznańskie uniwersytety razem z międzynarodowym gronem ekspertów łączą siły, by zwrócić uwagę na zagadnienie dostępności przestrzeni publicznej.
Już 3 i 4 marca 2020 roku zorganizowane zostanie w Poznaniu duże multidyscyplinarne wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, naukowców, reprezentantów instytucji publicznych oraz przedstawicieli władz lokalnych. Dzięki szerokiej ofercie wykładów i warsztatów każdy uczestnik będzie miał okazję poznać i doświadczyć, jak ważna jest dostępność, a także odkryć interesujący go aspekt tego zagadnienia z perspektywy wykonywanego zawodu. Konferencja jest organizowana w ramach projektu BaltSe@nioR 2.0, współfinansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Europa jest najstarszym, pod względem wieku ludności, regionem świata. Analizując listę 25 krajów, które posiadają najstarsze społeczeństwa na świecie, zauważyć można, że aż 23 z nich zlokalizowane są w Europie. W 2015 r. w Europie mieszkało 90 milionów osób w wieku 60+ (co stanowiło 18% populacji). Prognozy wskazują, że odsetek seniorów w europejskim społeczeństwie będzie nadal wzrastać i w 2030 r. osiągnie 24%. Problem omawianych zmian demograficznych nie dotyczy tylko Europy. Szacuje się, że do 2050 r. 2 miliardy ludzi na świecie będzie miało ponad 60 lat. Przyśpieszenie globalnego procesu starzenia się społeczeństw stanowi ogromne wyzwanie zarówno pod względem społecznym, jak i  gospodarczym. Wobec obserwowanych zmian demograficznych przedsiębiorstwa zmuszone są do modyfikowania swojej oferty rynkowej i dostosowywania jej do potrzeb klientów - seniorów. Również przestrzeń publiczna (np. teatry, biblioteki, muzea, restauracje, parki) i domy seniorów muszą ewoluować.

Współczesne przestrzenie publiczne powinny zmniejszać dyskryminację ze względu na wiek i być dostępne dla wszystkich. Przygotowanie na te zmiany jest kluczowe zarówno dla prywatnych, jak i publicznych podmiotów działających w regionie Morza Bałtyckiego. Dostępność jest bowiem właściwością, dzięki której możliwie największa liczba osób może w równym stopniu korzystać z usług, produktów, wytworów kultury, rozwiązań organizacyjnych i społecznych. Dzięki dostępnej przestrzeni publicznej osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością mogą być równoprawnymi członkami społeczności. Tak ogromnemu wyzwaniu sprostać może jedynie współpraca międzynarodowa i multidyscyplinarne podejście.

grupa dyskutująca nad dostępnością przestrzeni publicznych dla osób starszych

Fot. Dainius Vytas

Pierwszy raz trzy poznańskie uniwersytety: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny razem z międzynarodową grupą ekspertów łączą siły, by z perspektywy swoich doświadczeń i prowadzonych badań naukowych rozpocząć dialog o dostępności przestrzeni publicznej. Inspirujące wykłady i praktyczne warsztaty przybliżą zagadnienie dostępności przestrzeni publicznej, a dzięki obecności ekspertów z wielu krajów pozwolą na szerokie i nowatorskie spojrzenie na analizowany problem.

Organizacja konferencji wesprze budowę sieci współpracy zrzeszającej podmioty, przedsiębiorstwa, projektantów, instytucje publiczne, studentów i ekspertów zajmujących się i zainteresowanych tematyką projektowania dla seniorów. Wydarzenie to dostarczy instytucjom publicznym motywujące źródła wiedzy i inspiracji, tak, aby mogły zmieniać swoje otoczenie na bardziej dostępne, a tym samym świadczyć lepsze usługi dla mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego. Przedsiębiorstwa natomiast otrzymają wsparcie ułatwiające tworzenie produktów zgodnych z wymaganiami najstarszej części społeczeństwa. Celem takich działań jest wskazanie producentom mebli, w jaki sposób opracowywać ciekawe pomysły biznesowe odpowiadające na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, a jednocześnie uwzględniające wymagania instytucji publicznych. W realizowanym przedsięwzięciu organizatorzy konferencji uwzględnią również aspekty środowiskowe i najnowsze osiągnięcia technologiczne. Te dwa podejścia, wdrażane jednocześnie mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedzialnych i optymalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z procesem starzenia się europejskich społeczeństw. Dlatego konferencja będzie aktywnie promować międzypokoleniowy szacunek, zasady projektowania uniwersalnego i stosowanie w praktyce celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny jednak liczba miejsc jest ograniczona. Sesja plenarna będzie tłumaczona na język migowy. Organizatorzy zapewnią również relację on-line.

Więcej informacji znajduje się na stronach: www.innowacje2020.bok-ump.pl i www.baltsenior.com

Informacje o projekcie BaltSe@nioR 2.0

Celem projektu BaltSe@nioR 2.0 jest wskazanie producentom mebli z regionu Morza Bałtyckiego, w jaki sposób opracowywać ciekawe pomysły biznesowe odpowiadające na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, a jednocześnie uwzględniające wymagania instytucji publicznych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału kreatywnych branż regionu Morza Bałtyckiego i wielodziedzinowej specjalizacji, w tym wdrożeniu rozwiązań ICT do produkcji inteligentnych mebli.

Dzięki przewodnikowi po przyjaznych seniorom przestrzeniach publicznych i wzorcowym przestrzeniom demonstracyjnym, projekt dostarczy instytucjom publicznym regionu Morza Bałtyckiego motywujące źródła wiedzy i inspiracji, tak aby mogły zmieniać swoje otoczenie na bardziej dostępne, a tym samym świadczyć lepsze usługi dla mieszkańców RMB. W podejmowanych działaniach partnerzy projektu uwzględnią również aspekty środowiskowe i najnowsze osiągnięcia technologiczne. Te dwa podejścia wdrażane jednocześnie mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedzialnych i optymalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z procesem starzenia się europejskich społeczeństw. Dlatego projekt będzie aktywnie promować międzypokoleniowy szacunek, zasady projektowania uniwersalnego i stosowanie w praktyce celów ONZ dot.  zrównoważonego rozwoju.

W projekcie uczestniczą partnerzy z 10 państw regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji, Rosji, Norwegii i Finlandii.

logo projektu BaltSe@nioR 2.0