Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Materiały ze spotkań nt. naborów wniosków Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa (Olsztyn, Toruń)

24 października w Olsztynie (PDF 233 KB), a 25 października 2017 roku w Toruniu (PDF 116 KB) odbyły się organizowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urzędy Marszałkowskie województw: Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego spotkania informacyjne na temat naborów wniosków w programach Interreg Europa Środkowa (PDF 2 MB) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (PDF 2 MB). Przedstawiono także ofertę bezpłatnych platform learningowych programu Interreg Europa (PDF 1 MB).

W trakcie spotkań wystąpili polscy partnerzy projektów transnarodowych, którzy mówili o planowanych rezultatach i już osiąganych korzyściach. Tematyka prezentowanych przedsięwzięć była zbieżna z inteligentnymi specjalizacjami danego regionu (np. sektor spożywczy, zasoby wodne itp.). Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami polskich instytucji (RAR 8 MB).

Uczestnicy toruńskiego spotkania mogli także obejrzeć relację z przeprowadzonego w Polsce działania pilotażowego w obszarze transportu śródlądowego. Pilotaż ten był realizowany w projekcie Emma, w którym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z kolei Miasto Bydgoszcz zaprezentowało swoje doświadczenia z pełnienia roli partnera wiodącego i udziału w wielu projektach transnarodowych, co w konsekwencji doprowadziło między innymi do unowocześnienia struktury urzędu.

W obu spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednsotek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, uczelni, instytutów, fundacji itp., w sumie ponad 100 osób.

 

Przed nami kolejne spotkania regionalne w: Katowicach (13 XI 2017), Szczecinie (5 XII 2017) i Wrocławiu (6 XII). Rejestracja do Wrocławia i Szczecina zostanie otwarta niebawem.