Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lato z Funduszami Europejskimi

Letnia pogoda nie odpuszcza a przed nami sezon urlopowy. Fundusze Europejskie nie mają jednak przerwy wakacyjnej. Oferta wsparcia finansowego ze środków unijnych jest cały czas dostępna.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, reprezentujesz spółdzielnię, wspólnotę lub samorząd możesz ubiegać się o wsparcie unijne na realizację różnorodnych przedsięwzięć. Organizacje pozarządowe lub społeczne, zakłady opieki zdrowotnej również mogą dofinansować projekt ze środków unijnych.

Zapoznaj się z lipcowymi konkursami i sprawdź jaki pomysł możesz zrealizować przy wsparciu z Funduszy Europejskich!

Granty na Eurogranty                                      

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w Programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Jako przedsiębiorca możesz otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

 • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
 • opracowania studium wykonalności
 • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
 • tłumaczenie wniosku

Szczegóły konkursu na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na Śląsku

Jeszcze do 27 lipca można składać wnioski o dofinansowanie na projekty związane z termomodernizacją. O środki unijne mogą ubiegać się m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki wsparciu mogą:

 • ocieplić ściany zewnętrzne obiektu, podłóg i dachów
 • wymienić okna, drzwi zewnętrzne, oświetlenie na energooszczędne
 • przebudować systemy grzewcze lub podłączyć bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie źródła ciepła
 • zlikwidować nieefektywne źródła ciepła
 • zainstalować odnawialne źródła energii w modernizowanych budynkach.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dostępność szansą na rozwój

Jeśli jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swoją firmę w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami – w lipcu masz taką szansę.

Możesz pozyskać dofinansowanie na udział w szkoleniach i doradztwie z dostępności w różnych obszarach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Start-upy w Polsce Wschodniej

Na startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, czeka nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców,  którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Czas na złożenie wniosku jest do 30 grudnia 2021 roku.

Szczegóły znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozwijamy się lokalnie na Podlasiu 

Do 12 i 15 lipca można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie na projekty, które poprawią jakość życia lokalnych społeczności w województwie podlaskim.

Środki unijne dostępne są na projekty, dzięki którym można będzie:

 • uporządkować i zagospodarować przestrzeń publiczną
 • poprawić bezpieczeństwo publiczne
 • przebudować i zaadaptować zdegradowane obiekty, tereny i przestrzeń, aby przywrócić lub nadać im nowe funkcje: kulturalne, społeczne, edukacyjne
 • ulepszyć estetykę oraz nadać walory funkcjonalne przestrzeni
 • udostępnić tereny dla mieszkańców.

Szczegóły konkursów:

Więcej recyklingu, mniej odpadów na składowiskach w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim

Odpady to jeden z największych problemów naszych czasów. Nie chodzi tylko o ogromną ilość produkowanych śmieci, ale również o mnogość rodzajów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie gospodarowanie nimi – segregacja, poddawanie recyclingowi, kompostowanie, aby jak najmniej śmieci trafiało na składowiska.

W lipcu ruszają dwa konkursy na przedsięwzięcia, które mają usprawnić gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także edukować i promować postawy proekologiczne – selektywną zbiórkę i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. samorządy, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, zakłady opieki zdrowotnej.

Szczegóły konkursów:

To tylko niektóre wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w czerwcu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.