Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Publiczne konsultacje projektu Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

14 grudnia 2021 roku Grupa Robocza ds. Programowania zatwierdziła projekt programu. Dokument jest już dostępny do wglądu.

Konsultacje rozpoczęły się 20 grudnia 2021 roku i będą trwały do 19 stycznia 2022 roku.

Mogą Państwo podzielić się swoją opinią i przyczynić się do kształtowania przyszłości programu poprzez wypełnienie kwestionariuszy online w językach polskimlitewskim lub angielskim. Dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Programu Interreg Litwa – Polska

Zapraszamy również do udziału w webinarium online, podczas którego omówimy proponowany zakres tematyczny, priorytety i kwestie związane z wdrażaniem programu.

Spotkania odbędą się:

 • 12 stycznia 2022 r. dla interesariuszy z województwa podlaskiego,
 • 13 stycznia 2022 r. dla wszystkich regionów programu na Litwie,
 • 14 stycznia 2022 r. dla interesariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowe informacje na temat webinarium online instytucje programowe zamieszczą na swoich stronach internetowych i roześlą do zainteresowanych stron.

Głównym celem Programu Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrobytu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Kto może ubiegać się o środki w programie?

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być na przykład:

 • władze lokalne, regionalne i krajowe
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego
 • stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie i muszą mieć transgraniczny charakter.

Obszar wsparcia Programu obejmuje:        

 • okręg olicki (Alytaus apskritis), Litwa
 • okręg kowieński (Kauno apskritis), Litwa
 • okręg mariampolski (Marijampolės apskritis), Litwa
 • okręg tauroski (Tauragės apskritis), Litwa
 • okręg wileński (z wyłączeniem miasta Wilno)(Vilniaus apskritis), Litwa
 • podregion ełcki, Polska
 • podregion suwalski, Polska
 • podregion białostocki, Polska

Mapa obszaru objętego Programem Interreg Litwa - Polska 2021-2027

Mapa obszaru objętego programem

Całkowity budżet programu wynosi 57,13 mln EUR, z czego dofinansowanie EFRR wynosi 45,7 mln EUR.

Priorytety programu:

 1. Promowanie dobrostanu środowiskowego
 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
 3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Projekt programu: