Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne mikroprojekty na pograniczu ze Słowacją

W grudniu 2019 roku i w styczniu 2020 roku kolejne mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim uzyskały wsparcie ze środków unijnych. W sumie 89 przedsięwzięć będzie realizowanych w dwóch priorytetach programu Interreg Polska-Słowacja:  

  • Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru wsparcia,

  • Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Łączne wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4,3 mln euro. W tym 4,2 mln euro przeznaczono na 84 mikroprojekty dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a 100 tys. euro na pięć przedsięwzięć z dziedziny edukacji.

Mikroprojekty będą realizowane na obszarze Stowarzyszenia „Region Beskidy”, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Związek Euroregion „Tatry” oraz Samorządowego Kraju Preszowskiego i Żylińskiego.