Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne mikroprojekty na pograniczu polsko-czeskim

Pod koniec kwietnia 2022 roku wsparcie z programu Interreg Czechy-Polska uzyskało kolejnych pięć mikroprojektów.

Partnerzy otrzymają niemal 200 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finansowane będą działania związane z turystyką i rozwojem zasobów naturalnych i kulturowych oraz ukierunkowane na rzecz rozwoju współpracy instytucji i społeczności na pograniczu polsko-czeskim.

Nabór prowadził Euroregion Śląsk Cieszyński.