Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne mikroprojekty na pograniczu Polski i Czech

Pod koniec października 2022 roku wsparcie z programu Interreg Czechy-Polska uzyskało osiemnaście mikroprojektów. Partnerzy otrzymają niemal 240 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finansowane będą działania związane z turystyką oraz rozwojem zasobów naturalnych i kulturowych, a także poświęcone rozwojowi współpracy instytucji i społeczności na pograniczu polsko-czeskim.

Nabór prowadził Euroregion Glacensis.