Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak lokalne władze mogą skutecznie zadbać o dobre samopoczucie i zdrowie mieszkańców z wykorzystaniem środków unijnych?

Od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r., dzięki współpracy 14 partnerów z siedmiu krajów nadbałtyckich, zrealizowano projekt pod nazwą "Heathy Boost", współfinansowany z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. 

Celem projektu było wsparcie dobrobytu mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miast poprzez wypracowanie bardziej skutecznych, innowacyjnych i zintegrowanych polityk miejskich. Partnerzy dążyli do wzmocnienia potencjału i kompetencji lokalnych władz, aby były one w stanie poprawić nawyki mieszkańców miast oraz działać na rzecz ich zdrowia i dobrego samopoczucia. W projekt zaangażowane były między innymi jednostki samorządu terytorialnego, uniwersytety i instytucje badawcze.  

Głównym rezultatem projektu „Healthy Boost” był model efektywnej współpracy w zakresie międzysektorowej polityki miejskiej na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców, opracowany i przetestowany przez dziewięć miastach w sześciu krajach. Model ten, udoskonalony na podstawie informacji zwrotnych od różnych interesariuszy, będzie służył innym miastom w przyszłości. W Polsce pilotaż został przeprowadzony w Poznaniu i Suwałkach, gdzie wypracowano dobre praktyki dla usług świadczonych przez administrację miejską oraz ich promocję wśród mieszkańców.  

Przypominamy, że jesienią br. zostaną uruchomione kolejne nabory wniosków w Programie Interreg region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Zachęcamy do aplikowania i zmiany swojego regionu na lepsze! 

Więcej informacji o projekcie "Healthy Boost" oraz innych projektach można znaleźć w bibliotece projektów, która jest świetną bazą inspiracji przed zbliżającymi się naborami. 

Film o projekcie "Healthy Boost"