Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Region Morza Bałtyckiego: projekt UrbCulturalPlanning - miejskie innowacje społeczne napędzane przez mieszkańców

Wiele miast mierzy się obecnie z bezprecedensowymi zmianami społecznymi. Rośnie potrzeba działań wzmacniających zrównoważony rozwój i integrację społeczną, jednak zasoby sektora publicznego maleją lub ulegają stagnacji. Skuteczna odpowiedź na te wyzwania wymaga opracowania nowych narzędzi do zaangażowania obywateli. Sprawdzoną, wypracowaną w ciągu ostatnich 20 lat metodą wprowadzania miejskich innowacji społecznych, których motorem są mieszkańcy, jest planowanie kulturowe.

Projekt UrbCulturalPlanning przekłada światową wiedzę z zakresu planowania kulturowego na realia krajów regionu Morza Bałtyckiego. W ramach projektu planowana jest także popularyzacja tej wiedzy zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz toczącymi się pod egidą UNESCO pracami nad metodologią planowania kulturowego.

Co da projekt?

Realizacja projektu ma uatrakcyjnić przestrzeń publiczną dla mieszkańców i turystów. Ponadto, przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju regionu, dzięki aktywnym i współpracującym ze sobą mieszkańcom, a także bliskiej współpracy władz lokalnych i regionalnych, mieszkańców, uczelni, szkół, NGO-sów, instytucji na rzecz wprowadzania zmian, rozwiązywania problemów, maksymalnego wykorzystania walorów (także kulturowych) danego obszaru. Dodatkowo, dzięki nowym micro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, zwiększy się zatrudnienie, a młodzież zostanie włączona do decydowania o najbliższym otoczeniu, także przy wykorzystaniu przemysłów kreatywnych. W wyniku zrealizowanego już projektu BSRCulturalPlanning (w ramach seed money), w każdym kraju, wybrane zostały konkretne obszary problemowe (w każdym o innej specyfice, tak, by w efekcie wymiany uczestnicy projekty uzyskali jak najwięcej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania swoich konkretnych problemów).

pilotaż projektu UrbCulturalPlanningpilotaż projektu UrbCulturalPlanning

Główne rezultaty

W ramach UrbCulturalPlanning powstaje ok. 8-10 projektów demonstracyjnych w 6 krajach partnerskich: Polsce, Finlandii, Danii, Niemczech oraz na Litwie i Łotwie. Zostaną one zrealizowane w dzielnicach miast lub w miejscowościach liczących do 20 000 mieszkańców i leżących na obszarach wiejskich. Projekty te będą podejmować takie wyzwania, jak wyludnianie się miast, integracja społeczna, gentryfikacja, brak życia wspólnotowego, stygmatyzacja, konflikty itp. Pozostałe wydarzenia planowane w ramach UrbCulturalPlanning to m.in. 3 konferencje omawiające polityki i strategie, szereg laboratoriów praktyki profesjonalnej, programy rezydencyjne dla przedstawicieli branży kultury i branży twórczej. Przedsięwzięcie doprowadzić ma również do wypracowania narzędzi gamingowych umożliwiających wykorzystanie innowacyjnych pomysłów dzieci i młodzieży. Instytut Kultury Miejskiej odpowiedzialny jest za przygotowanie pakietu narzędzi umożliwiających pracę metodą planowania kulturowego oraz za organizację serii warsztatów poświęconych tej tematyce.

O projekcie

UrbCulturalPlanning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie projektu zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Odwiedź stronę projektu: UrbCulturalPlanning.

Logo projektu UrbCulturalPlanning