Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa – przygotowania do trzeciego naboru - materiały ze spotkania

Program Interreg Europa Środkowa umożliwia współpracę instytucji publicznych i prywatnych z Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii, części Niemiec oraz północnych Włoch. W Ministerstwie Rozwoju odbyło się seminarium informacyjno-szkoleniowe, którego celem było przygotowanie polskich instytucji do składania wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Spotkanie zainicjowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Wspólny Sekretariat Programu, otworzył wiceminister Adam Hamryszczak.

Przemawia wiceminister Adam Hamryszczak
Foto: B.Kosiński/MR

 

W 85 międzynarodowych projektach już korzystających ze środków programu Interreg Europa Środkowa uczestniczy 119 polskich partnerów.

"Oceniając dwa pierwsze nabory z polskiej perspektywy można z zadowoleniem odnotować dużą liczbę projektów inicjowanych przez polskie instytucje lub z ich aktywnym udziałem. Zależy nam jednak na tym, żeby nasi wnioskodawcy byli jeszcze bardziej skuteczni w ubieganiu się o środki programu"- zaznaczył wiceminister Adam Hamryszczak.

Podczas seminarium eksperci ze Wspólnego Sekretariatu z Wiednia wyjaśnili ukierunkowanie tematyczne trzeciego naboru, udzielali praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania wniosku projektowego i odpowiadali na pytania. Polscy beneficjenci programu podzielili się doświadczeniami i korzyściami ze współpracy w międzynarodowych projektach.

"Projekty transnarodowe są ważne, bo sprzyjają budowie dobrych relacji z partnerskimi regionami, wzbogacają wiedzę, ułatwiają dostęp do nowatorskich rozwiązań i pozwalają na ich testowanie w ramach inwestycji pilotażowych" - zachęcał do współpracy wiceminister. 

Dofinansowanie działań projektowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku polskich instytucji wynosi 85% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku podjęcia się przez polską instytucję roli partnera wiodącego projektu transnarodowego, można się ubiegać z budżetu państwa o dodatkowe 10% poniesionych wydatków.

Informacja na temat trwającego naboru projektów zamieszczona jest na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

 Prezentacje ze spotkania:

Wprowadzenie do 3.naboru projektów programu Interreg Europa Środkowa (PDF 2 MB)

Kontroler krajowy wydatków ponoszonych w projekcie (PDF 641 KB)

Projekt LUMAT (PDF 2 MB)

Projekt Forget Heritage Miasto Bydgoszcz (PDF 2 MB)

Projekt Forget Heritage Miasto Warszawa (PDF 1 MB)

Projekt FABLAB NET (PDF 10 MB)

Prezentacje Wspólnego Sekretariatu (po angielsku)

Ukierunkowanie tematyczne 3. naboru projektów (PDF 550 KB)

Porady dla wnioskodawców (PDF 358 KB)

Planowanie budżetu projektu (PDF 503 KB)