Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa: środek zaradczy dla zatwierdzonych projektów w związku z COVID-19

Na stronie programu Interreg Europa 2014-2020 zamieszczono informację na temat środka zaradczego dla projektów w związku z pandemią: dodatkowego naboru dla zatwierdzonych projektów. 

Tematem współpracy partnerów będzie wpływ i mierzenie się ze skutkami pandemii w regionach. Komitet Monitorujący pracuje obecnie nad określeniem warunków naboru – o decyzji poinformujemy w wiadomościach na stronie www.ewt.gov.pl.

Nabór i ocena wniosków może odbywać się w trybie ciągłym. Oznacza to, że termin naboru od 1 kwietnia do 2 lipca 2021 roku jest orientacyjny. Nabór może zakończyć się wcześniej, po wyczerpaniu puli środków (20 mln euro) – Wspólny Sekretariat Interreg Europa proponuje zastosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

Projekty zatwierdzone w 3. i 4. naborze mogą być szczególnie zachęcane do ubiegania się o akcje pilotażowe. W związku z tym, zachęcamy polskich partnerów zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020 do udziału w webinarium na temat akcji pilotażowych, organizowanym 16 lutego 2021 roku przez Wspólny Sekretariat.

Informacje na temat realizowanych akcji pilotażowych są dostępne na stronie programu Interreg Europa.

Polskie instytucje realizują obecnie trzy pilotaże. Przykładowo, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego testował hiszpański model warsztatów dla wykładowców i nauczycieli przygotowujących ich do wspierania przedsiębiorczości dzieci i młodzieży. Z kolei Urząd Miasta z Lublina wdraża, w oparciu o praktykę z Austrii, system voucherów dla sektora kreatywnego.