Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa – dostępne nagranie z wydarzenia promującego rezultaty projektów

Uprzejmie informujemy, że na stronie programu Interreg Europa jest dostępne nagranie z wydarzenia When Europe cooperates, regions benefit, które odbyło się online 10 grudnia 2020 roku.

W trakcie spotkania promowano publikację przygotowaną z okazji jubileuszu 30-lecia Interreg, która zawiera przykłady rezultatów projektów z partnerami z 30 państw. Ponadto szerzej zaprezentowano cztery projekty wybrane w drodze głosowania online.   

Jednym z laureatów głosowania został projekt BRIDGES z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. O korzyściach z udziału w multinarodowym projekcie opowiedziała na spotkaniu przedstawicielka tego regionu.

W projekcie BRIDGES współpracowali ze sobą partnerzy z Polski, Finlandii, Węgier, Grecji, Słowenii oraz Hiszpanii. Województwo lubelskie korzystając z dobrych praktyk przeprowadziło we własnym  regionie audyt w 80 firmach z sektora biogospodarki. Oceniano gotowość i otwartość przedsiębiorstw na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Ponadto władze regionalne zachęcały firmy do większej aktywności w sięganiu po środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) – w tym celu Urząd zaktualizował kryteria konkursu na projekty innowacyjne do składania w RPO. Przeprowadzono także cykl spotkań informacyjnych dla firm z zaangażowaniem przedstawicieli środowisk B+R.