Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inicjatywa Komisji Europejskiej w zakresie projektów transgranicznych

Zachęcamy do zainteresowania się konkursem otwartym przez Komisję Europejską. Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną w komunikacie z 20.09.2017 r. pt. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, Komisja ogłosiła 1 lutego nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych. Mogą dotyczyć kwestii związanych z:

  • zatrudnieniem,
  • zdrowiem,
  • transportem,
  • wielojęzycznością,
  • czy współpracą instytucji.

Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 20 tys. euro, a projekt może trwać do 15 miesięcy. Projekty mogą dotyczyć np. ujednolicenia norm prawnych, czy pokonywania przeszkód natury administracyjnej.

Wybrane przedsięwzięcia będą stanowić podstawę badania innowacyjnych sposobów na rozwiązanie problemów związanych z granicami. Ich wyniki zostaną podsumowane w końcowym kompendium, które zostanie szeroko rozpowszechnione. W procedurze składania wniosków może uczestniczyć każdy organ publiczny, który zechce zaangażować się w opracowywanie rozwiązań problemów związanych z granicami w swoim obszarze kompetencji.

Komisja wybierze maksymalnie 20 projektów pilotażowych, a kryteriami wyboru będą wysoka wartość demonstracyjna i potencjał do powielania. Termin na składanie wniosków mija 30 kwietnia br.

Więcej informacji na stronie internetowej