Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

II Forum Słowackie - relacja

5 lutego 2020 w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Forum Słowackie, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele programu Polska-Słowacja.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele uczelni oraz dyplomaci. Podczas sześciu paneli tematycznych uczestnicy dyskutowali na tematy czystego środowiska, funduszy europejskich i polityki regionalnej, potrzeb rynku pracy, dyplomacji kulturalnej oraz turystyki.

Program Interreg Polska-Słowacja był partnerem panelu dyskusyjnego „Sąsiedzi zza Tatr - współpraca transgraniczna”. Dyskusję moderował Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestniczyli w nim:

  • Peter Dobeš, Wicemarszałek Województwa Żylińskiego
  • Tibor Csenger, Wicemarszałek Województwa Nitrzańskiego
  • Martin Fedor, Poseł Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej
  • Milan Majerský, Marszałek Województwa Preszowskiego
  • Roman Malatinec, Wicemarszałek Województwa Bańskobystrzyckiego
  • Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Sąsiedzi zza Tatr- współpraca transgraniczna"

Źródło: Wspólny Sekretariat programu Polska-Słowacja

Dyskusję rozpoczął Bogusław Waksmundzki dzieląc się informacjami na temat dotychczasowych efektów działań Euroregionów. Milan Majerský podjął temat ruchu turystycznego na obszarze polsko-słowackiego pogranicza, transportu drogowego i kolejowego oraz konieczności ich dalszego rozwoju. Peter Dobeš zwrócił uwagę na potrzebę transgranicznej współpracy samorządów regionalnych w zakresie rozwoju transportu, w tym tzw. dojazdów czasowych (do pracy). Roman Malatinec mówił o produktach turystycznych rozwijanych w ramach programu Węgry-Słowacja oraz potencjale turystycznym województwa żylińskiego. Wyraził także chęć nawiązania współpracy w ramach inicjatyw podejmowanych w programie Polska-Słowacja.

Z kolei Jerzy Polaczek, członek Komisji Infrastruktury w Sejmie, mówił o istocie decyzji strategicznych w kwestii transportu, wskazując na potrzebę wypracowania rządowych strategii transportu na obszarze pogranicza. Zaznaczył, że w ramach strategii ważna będzie stabilność połączeń, przede wszystkim kolejowych. Martin Fedor potwierdził zasadność strategicznego podejścia do rozwoju transportu transgranicznego oraz wyraził zadowolenie z faktu podjęcia aktywnej współpracy na szczeblu rządowym w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej. Podkreślił również celowość kontynuacji inwestycji finansowanych z programu Interreg, jako przedsięwzięć towarzyszących dużym inwestycjom infrastrukturalnym. W tym kontekście zasadnym jest przeprowadzenie analiz, które wskażą najbardziej pożądane kierunki inwestowania środków finansowych. Tibor Csenger mówił o dotychczasowych inwestycjach infrastrukturalnych na słowacko-węgierskim pograniczu, z których większość dotyczyła modernizacji istniejących przepraw mostowych. Podzielił się także przykładami rozwiązań w obszarze rozwoju turystyki aktywnej, wśród których wymienił transgraniczne trasy rowerowe wraz z towarzyszącymi im wypożyczalniami rowerów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją, która znajduje się na stronie programu.