Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt EmpInno Monitor S3, pn. „Opracuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji dla lepszego monitorowania RIS3”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3 (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt, pod hasłem „Opracuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji dla lepszego monitorowania RIS3”, która odbędzie się 16 czerwca 2021 r., w godz. 9:30 - 12:00.

logo projektu Empinno

Spotkamy się on-line, za pośrednictwem platformy Zoom. 

Od 2016 r. w ramach projektów transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego: EmpInno i EmpInno Monitor S3, regiony partnerskie w Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Łotwie, Litwie, Polsce i Szwecji współpracowały w celu wsparcia wdrażania i doskonalenia RIS3. Było to możliwe między innymi poprzez zapewnienie różnym podmiotom, od właścicieli strategii po realizatorów strategii, niezbędnych zasobów do pracy oraz poprzez pobudzenie współpracy z MŚP w regionach partnerskich i poza nimi. Partnerzy projektu chcą wymieniać się doświadczeniami i podyskutować z Państwem, w jaki sposób można zaprojektować wydajniejszą politykę innowacyjną przy pomocy lepszych systemów monitorowania RIS3.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych Interesariuszy ekosystemu innowacji Regionu Morza Bałtyckiego na konferencję zamykającą projekt. 

Rejestracja na spotkanie. Link do spotkania zostanie wysłany przed konferencją na zarejestrowany adres e-mail.
Agenda spotkania  (PDF 219 KB).