Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dla beneficjentów programów transnarodowych w związku z koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem i jego konsekwencjami dla realizacji projektów, programy transnarodowe kierują wytyczne dla beneficjentów.

Interreg Region Morza Bałtyckiego opublikował przydatne informacje na stronie programu.

Interreg Europa Środkowa wysłał do partnerów wiodących projektów wytyczne na temat kwalifikowalności poniesionych kosztów związanych z odwołanymi wydarzeniami oraz zalecenia dotyczące realizacji zadań w projektach. Informacja o tym jest zamieszczona na stronie programu.