Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czym jest dla Was współpraca międzynarodowa?

Przekraczanie granic w ludzkich umysłach, możliwość zmiany stylu życia, budowanie przyjacielskich relacji, wspólne kreowanie przyszłości – m.in. takie odpowiedzi padły z ust uczestników  panelu „How to benefit from territorial cooperation?”. Sesja odbyła się 9 września br. w Warszawie podczas konferencji „Szczyt dyplomacji samorządowej i ekonomicznej Polska 2019”.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele beneficjentów programów Interreg. Uczestnicy panelu na przykładach własnych projektów wskazali, jakie korzyści przynosi wspólna realizacja pomysłów z zagranicznym partnerem.

O Funduszu Małych Projektów w programie Interreg Republika Czeska-Polska jako narzędziu innowacyjnej współpracy na granicy polsko-czeskiej mówił Marek Olszewski ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Z kolei ENERGY@SCHOOL – inicjatywa dotycząca efektywności energetycznej szkół - została przedstawiona przez Grzegorza Boronia z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z programu Interreg Europa Środkowa. Z tego programu jest finansowany również projekt FabLabNet, o którym mówił Jan Sienkiewicz z Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. FabLabNet to środkowoeuropejska sieć laboratoriów przeznaczonych do innowacji i wynalazczości. To tu m.in. są rozwijane innowacyjne usługi dla lokalnych społeczności, biznesu i edukacji. Bielskie laboratorium to miejsce prototypowania, projektowania (2D, 3D), szkoleń i testowania urządzeń 3D.

Budowa wspólnej marki i transgranicznej oferty turystycznej dla tych, którzy lubią żeglować w obszarze Południowego Bałtyku, to cel projektu South Coast Baltic. O swoich pomysłach i doświadczeniach z tego przedsięwzięcia opowiadały dr Marta Czarnecka-Gallas ze Związku Miast i Gmin Morskich oraz Raimonda Mc Geever z Urzędu Miejskiego Kłajpedy. Projekt jest dofinansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Rozmówcy wskazywali na zmiany, jakie dzięki międzynarodowym partnerstwom zaszły na poziomie regionu, a także w świadomości społecznej. Odnieśli się także do planów na przyszłość i zapewnili, że chcą rozwijać wypracowane rozwiązania. Zagraniczny partner nie jest dla nich konkurencją, lecz sprzymierzeńcem, z którym wspólnie mogą realizować nowe pomysły.

"Współpraca działa. Jeśli partnerzy przekraczają granice, współpraca działa" – tymi słowami zakończył panel jego moderator Philipp Schwartz z programu Interact.

Od lewej: Marek Olszewski, Philipp Schwartz, Raimonda Mc Geever, dr Marta Czarnecka-Gallas, Jan Sienkiewicz, Grzegorz Boroń