Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Seminarium informacyjne Interreg Europa Środkowa dotyczące 4. eksperymentalnego naboru projektów

Informacje o seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjne Interreg Europa Środkowa dotyczące 4. eksperymentalnego naboru projektów, które odbędzie się 19 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w sali im. Grażyny Gesickiej, w godzinach 12:30-15:30.

Czwarty nabór projektów będzie otwarty w siedmiu obszarach tematycznych: 

 • przemysł 4.0/zaawansowana produkcja,
 • przedsiębiorczość społeczna,
 • efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach,
 • mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach,
 • adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku,
 • zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca),
 • powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami  TEN-T CNC.

Spośród 85 projektów zatwierdzonych w dwóch pierwszych naborach 44 realizowane są w wyżej wymienionych siedmiu obszarach.

Są to projekty o akronimach: 3DCentral, AMiCE, FabLabNet, KETGATE, NUCLEI, SYNERGY, TRANSłNet, InnoPeer AVM, THINGS+, INNO-WISEs, SENTINEL, ROSIE, Social (i) Makers, ENTER-transfer, TOGETHER, ENERGY@SCHOOL, eCentral, BOOSTEE-CE, FEEDSCHOOLS, SMART COMMUTING, SOLEZ, SULPITER, MOVECIT, LOW-CARB, LAirA, AIR TRITIA, AWAIR, RAINMAN, FramWat, PROLINE-CE, SUSTREE, Protecht2save, BhENEFIT, RUINS, VirtualArch, RESTAURA, Forget Heritage, HICAPS, RUMOBIL, Pheripherial Access, CONNECT2CE, SUBNODES, TRANS-BORDER, SHAREPLACE.

Propozycje składane w 4. naborze muszą bazować na rezultatach co najmniej trzech projektów: minimum dwóch z programu Interreg Europa Środkowa (z powyższej listy) i jednego z programów zarządzanych przez Komisję Europejską, takich jak np.: Horyzont 2020, LIFE, Kreatywna Europa, instrument „Łącząc Europę”.

Nabór rozpoczął się 4 marca, a zakończy 5 lipca 2019 r. Do rozdysponowania będzie ok. 10 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas seminarium informacyjnego przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa Środkowa wyjaśni zasady naboru oraz planowane wsparcie ze strony WS, takie jak: kojarzenie partnerów, spotkania informacyjne czy konsultacje.

Na seminarium zaproszeni zostali m.in. pracownicy krajowych punktów kontaktowych programów zarządzanych przez KE oraz członkowie krajowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie Państwa udziału na adres: CE@miir.gov.pl do 14 marca.

Dla kogo

Czwarty nabór jest otwarty dla organizacji, które klasyfikują się jako:   

 • Krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne (w tym EUWT w rozumieniu art. 2(16) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);  
 • Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną;  
 • Międzynarodowe organizacje działające na mocy prawa krajowego któregokolwiek Państwa Członkowskiego uczestniczącego w Interreg EUROPA ŚRODKOWA lub (z ograniczeniami) na mocy prawa międzynarodowego. 

Informacje o 4. naborze wniosków, w tym zasad budowania międzynarodowych partnerstw, a także podręcznik wnioskodawcy udostępnione są w sekcji o naborze wniosków.

Program spotkania

 • 12:30 – 13:15 Rejestracja i poczęstunek;     
 • 13:15 – 13:30 Powitanie i wprowadzenie - program Interreg Europa Środkowa w pigułce, Artur Harc - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;                           
                       - koncepcja 4. naboru wniosków, Teresa Marcinów - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • 13:30 – 14:20 Zasady i zakres tematyczny 4. naboru, Angelika van Es - Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa Środkowa;  
 • 14:20 – 14:40 Wsparcie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego, Monika Strojecka-Gevorgyan – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;  
 • 14:40 – 15:00 Pytania i odpowiedzi; 
 • 15:00 – 15:30 Wizytówki programów horyzontalnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.