Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dowiedz się więcej i sięgnij po dotacje Interreg! Spotkanie we Wrocławiu

Informacje o szkoleniu

6 grudnia 2017 r. zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat naborów wniosków w transnarodowych programach Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018 r.) oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego (trwa do 9 kwietnia 2018 r.). Może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020.

Szczegóły wydarzenia oraz adres są podane w programie poniżej.  

Rejestracja na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Polscy partnerzy projektów transnarodowych uczestniczą, wspólnie z partnerami zagranicznymi, w planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań, testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.  

Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne. Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.  

Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy instytucje publiczne i prywatne z całej Polski.

O dofinansowanie w ww. programach mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, porty lotnicze, parki krajobrazowe, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, izby, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).

Ramowy program

10.00-11.15 - Wstęp do programów

10.15-11.30 - Program Interreg Europa Środkowa

11.45-11.30 - Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

13.30 - 14.30 - Program Interreg Europa

Szczegółówy program spotkania (PDF 116 KB)

Organizatorzy spotkania

Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwo Rozwoju.