Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Głównym celem programu jest wzrost niebieskiego i zielonego potencjału obszaru w ramach współpracy transgranicznej. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski), jak również idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem są objęte regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc koncentruje się na ich wyrównaniu.

Dofinansowanie mogą uzyskać głównie projekty wdrażające działania miękkie. Inwestycje w infrastrukturę są dopuszczone wyłącznie w charakterze pilotażu kluczowych działań projektu.

Obszar wsparcia

Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich Unii Europejskiej: Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji.

Obszar wsparcia programu Południowy Bałtyk

Budżet

Na realizację programu przeznaczono 83 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z czego 79 mln euro dla beneficjentów wdrażających projekty konkursowe. Z tej kwoty dotychczas przyznano dofinansowanie w wysokości 68,8 mln euro.

Cele tematyczne

INTERNACJONALIZACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)
Przykładowe działania: 

 • wspólne wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych,
 • badanie rynku dla MŚP z niebieskiego i zielonego sektora,
 • świadczenie usług i dostarczanie produktów.

POTENCJAŁ INNOWACYJNY MŚP
Przykładowe działania: 

 • świadczenie szkoleń transgranicznych i usług doradztwa biznesowego,
 • wymiana doświadczeń i stymulowanie transferu innowacji;
 • opracowanie transgranicznych modeli współpracy.

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA
Przykładowe działania:

 • organizacja wspólnych wydarzeń, publikacji lub badań,
 • opracowanie wspólnej strategii zrównoważonej turystyki,
 • wspólne działania marketingowe.

ZIELONE TECHNOLOGIE
Przykładowe działania:

 • opracowywanie i wdrożenie inwestycji dotyczących zielonych technologii,
 • usprawnienie i koordynacja zielonej energii,
 • działania ukierunkowane na zmniejszenie zanieczyszczeń wody i powietrza.

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
Przykładowe działania:

 • działania na rzecz ekologicznego transportu,
 • opracowanie inteligentnych koncepcji mobilności,
 • działania na rzecz zrównoważenia transportu morskiego i lotniczego.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW
Przykładowe działania:

 • opracowanie usług łączących absolwentów z regionu,
 • prowadzenie transgranicznych programów szkoleniowych,
 • wdrożenie narzędzi międzynarodowego uznania kwalifikacji zawodowych.

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI
Przykładowe działania:

 • działania związane z transferem wiedzy i wymianą doświadczeń,
 • wspólne działania lokalnych samorządów,
 • przygotowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw.

Beneficjenci

 • władze lokalne, regionalne i krajowe lub ich zrzeszenia,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP,
 • instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • dostawcy usług publicznych.

Wspólny Sekretariat w Gdańsku oraz Punkty Kontaktowe w regionach służą na co dzień beneficjentom informacją i wsparciem. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej programu.

Realizacja programu

Do 31 grudnia 2018 roku odbyło się 6 konkursów. Dotychczas Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania 81 projektów konkursowych na kwotę 68,8 mln euro z EFRR. Kolejnych 16 inicjatyw zostało zgłoszonych w ostatnim naborze wniosków, który zakończył się 18 grudnia 2018. W maju 2019 Komitet Monitorujący podejmie decyzję, które projekty z ostatniego naboru otrzymają dofinansowanie.

Wśród 81 ww. projektów są m.in. projekty flagowe (przedsięwzięcia istotne dla całego lub znacznej części obszaru wsparcia) takie jak: InnoAquaTech, Baltic Sea Tourism Center, Attractive Hardwoods, Morpheus, BioBIGG, Interconnect, czy BBVET