Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budżet programu:

83 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich UE:

 • Danii,
 • Litwy,
 • Niemiec (Meklemburgii-Pomorza Przedniego),
 • Polski,
 • Szwecji.

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc koncentruje się na ich wyrównaniu. Wspierane są działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Dofinansowanie mogą uzyskać głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.

W ramach wszystkich priorytetów istnieje możliwość realizacji małych projektów wspierających inicjatywy lokalne, angażujące instytucje nieposiadające dużego doświadczenia we współpracy międzynarodowej (wymiana doświadczeń, wspólne planowanie zmian itp.).

Beneficjenci programu:

 • władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia,
 • organizacje pozarządowe zaangażowane w tworzenie sieci transgranicznych,
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza),
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze zarządzania i ochrony środowiska,
 • instytucje zarządzania zasobami leśnymi,
 • spółdzielnie rolnicze i wspólnoty mieszkańców,
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną),
 • izby handlowe, agencje rozwoju, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu,
 • organizacje pozarządowe oraz organizacje badawczo-rozwojowe, świadczące usługi w ramach promocji i marketingu, badań i usług (np. szkolenia), turystyki i kultury,
 • organizacje pozarządowe promujące i świadczące usługi skupiające się na kwestiach związanych z innowacją,
 • szkoły lub inne jednostki organizacyjne dysponujące upoważnieniem od jednostek nadrzędnych (posiadających osobowość prawną) do realizacji działań projektowych, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorstwa transportu publicznego,
 • administracja infrastruktury transportowej,
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy,
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • organizacje pozarządowe działające w dziedzinie szkolenia i podwyższania kwalifikacji,
 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego i naturalnego,
 • instytucje edukacyjne.

Od początku realizacji programu do końca maja 2018 Wspólny Sekretariat przeprowadził 5 naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

Do tej pory zawarto 70 umów o dofinansowanie z beneficjentami. Łączna kwota wsparcia tych inicjatyw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 52,5 mln euro, co stanowi 67,4% środków dostępnych w programie.

Na początku II półrocza 2018 jest planowane podpisanie umów o dofinansowanie projektów z 5. naboru wniosków, zatwierdzonych do dofinansowania przez Komitet Monitorujący w kwietniu br. Wartość przyszłych umów to ponad 15 mln euro.

Kolejny – 6. nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 października 2018. Propozycje projektów wspierających zielone technologie i zrównoważony transport, a także rozwój umiejętności pracowników i współpracę instytucji będzie można składać do 18 grudnia 2018 r. Ogłoszenie o naborze zawierające szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów będą zamieszczone na stronie programu.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach programu Południowy Bałtyk zapraszamy do kontaktu ze Wspólnym Sekretariatem oraz Punktami Kontaktowymi.