Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Programy Interreg 2021-2027 – podstawowe informacje

Interreg to unijne programy, które wspierają rozwój, współpracę oraz integrację europejskich regionów. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Sprzyja to poprawie jakości życia lokalnych społeczności. Każdy projekt Interreg jest realizowany w międzynarodowych partnerstwach.

W latach 2021-2027 Polska uczestniczy w 11 programach Interreg, z łącznym budżetem prawie 1,8 mld euro. Zakres programów został opracowany wspólnie z zagranicznymi partnerami.

Instytucja Zarzadzająca

Polska pełni funkcję instytucji zarządzającej dla transgranicznych programów:

Uczestniczymy także w programach zarządzanych przez zagranicznych partnerów. Są to programy:

Współpraca z Białorusią i Rosją nie będzie kontynuowana. Na wschodniej granicy koncentrujemy się na dwustronnym programie z Ukrainą.

W programie Interact jest świadczona pomoc ekspercka instytucjom, które realizują programy Interreg w Unii Europejskiej, np. instytucjom zarządzającym, wspólnym sekretariatom.

Podstawowe zasady w programach        

 • refundacja do 80% wydatków w projekcie (90% w programie z Ukrainą)        
 • szeroka tematyka dla projektów współpracy w międzynarodowym partnerstwie        
 • uproszczone metody rozliczania        
 • baza dobrych praktyk z zakończonych projektów        
 • wsparcie na etapie wnioskowania i realizacji projektów        
 • zaliczki dla beneficjentów w programie Polska-Ukraina.

Dla kogo?         

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),         
 • jednostki podległe JST w zakresie zdrowia,         
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,         
 • organizacje pozarządowe,         
 • instytucje badawcze,         
 • uniwersytety.

Podstawą prawną działania programów Interreg jest rozporządzenie Interreg Rozporządzenie to weszło w życie 1 lipca 2021 r., wraz z całym pakietem rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027.