Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

O programie

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Program będzie realizowany na obszarze jedenastu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz trzy państwa partnerskie (Białoruś, część Norwegii i Rosji). Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

mapa obszaru programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności (PDF 411 KB)
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców (PDF 411 KB)

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody (PDF 410 KB)
2.2 Niebieska gospodarka
 (PDF 407 KB)

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym (PDF 416 KB)
3.2  Transformacja energetyczna (PDF 415 KB)
3.3  Inteligentna zielona mobilność
 (PDF 414 KB)

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice

tel. +48 22 273 81 75
e-mail BSR@mfipr.gov.pl 

Pierwsze nabory projektów rozpoczną się 8 lutego 2022 roku.

Wiecej informacji na stronie programu.

Formularz poszukiwania partnerów

Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje dodatkową pomoc w znalezieniu partnerów do projektu. Jeśli nie udało się Państwu znaleźć partnerów na platformie oferowanej przez program zapraszamy do wypełnienia w języku angielskim formularza poszukiwania partnerów (DOCX 37 KB).
Wypełniony formularz w wersji edytowalnej oraz skan podpisanego formularza proszę przesłać na adres BSR@mfipr.gov.pl