Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O programie

Program Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom, które realizują programy Interreg w Unii Europejskiej. W programie nie organizuje się naborów na wnioski o dofinansowanie projektów.

Międzynarodowa grupa robocza, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowała projekt programu na lata 2021-2027. Następnie każdy kraj członkowski przeprowadził konsultacje publiczne tego dokumentu. 27 lipca 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła program Interact decyzją wykonawczą nr C(2022)5519.

Cele programu

  1. Wzmocnienie zdolności zarządzania programami Interreg
  2. Wzmocnienie zdolności do pracy w programach współpracy
  3. Wzmocnienie zdolności do utrwalania i komunikowania wyników programu oraz do zwiększania widoczności jego efektów

Dla kogo jest program Interact

Głównymi odbiorcami są instytucje, które pełnią różne funkcje w realizacji programów Interreg, w tym:

  • Instytucje Zarządzające
  • Wspólne Sekretariaty
  • Kontrolerzy krajowi
  • Instytucje audytowe
  • Przedstawiciele Komitetów Monitorujących

W ograniczonym zakresie z programu korzystają także inni interesariusze programów Interreg, np. punkty kontaktowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Budżet programu

56,25 mln euro

Więcej informacji o programie Interact można znaleźć na stronie programu.