Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prace nad programami Interreg 2021-2027

W latach 2021-2027 Polska będzie uczestniczyć w 14 programach Interreg. Zakres nowych programów został opracowany wspólnie z zagranicznymi partnerami.

Wszystkie programy transgraniczne na granicach wewnętrznych UE i transnarodowe z udziałem Polski zostały przedłożone do Komisji Europejskiej w wymaganym terminie 2 kwietnia 2022 r. Zgodnie z przepisami Komisja zatwierdza poszczególne programy najpóźniej w ciągu 5 miesięcy od ich pierwszego przedłożenia.

Polska będzie pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów:

  • Południowy Bałtyk,
  • Polska-Słowacja,
  • Polska-Saksonia,
  • Polska-Ukraina.

Uczestniczymy także w programach zarządzanych przez naszych partnerów zagranicznych. Są to programy:

  • transgraniczne: Litwa-Polska, Meklemburgia/Brandenburgia-Polska, Brandenburgia-Polska, Czechy-Polska,
  • transnarodowe: Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego,
  • międzyregionalne: INTERACT, URBACT, ESPON i Interreg Europa.

Współpraca z Białorusią i Rosją nie będzie kontynuowana. Następcą dotychczasowego programu trójstronnego Polska-Białoruś-Ukraina będzie program dwustronny Polska-Ukraina.