Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Publiczne konsultacje projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Publiczne konsultacje projektu programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 trwały od 8 września do 15 października 2021 roku. Uwagi można było zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie programu oraz e-mailem.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji publicznych i międzyresortowych projektu Programu współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (PDF 2 MB)     

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 

Dokumenty do pobrania      

Informacje o Programie

Kto może ubiegać się o środki w Programie 

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:        

 • MŚP i ich klastry i sieci
 • organizacje pozarządowe
 • agencje rozwoju regionalnego
 • instytucje wpierające
 • szkoły, szkolnictwo wyższe i instytucje badawczo-rozwojowe
 • instytucje ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i narodowego
 • przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit) zajmujące się gospodarką komunalną i miejską w zakresie środowiska i energii.

Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie i muszą mieć charakter transgraniczny.

Obszar wsparcia Programu

Obszar wsparcia Programu obejmuje:        

 • w Niemczech – okręgi (Landkreise) Mecklenburg-Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz miasto na prawach powiatu (Kreisfreie Stadt) Rostock,         
 • w Danii – Gmina Regionalna Bornholm oraz Region Zealand (podregiony: Østsjælland, Vest- og Sydsjælland),        
 • w Szwecji - powiaty: Kalmar, Blekinge, Skåne i Kronoberg,        
 • na Litwie – powiaty: Klaipėda, Tauragė i Telšiai,        
 • w Polsce - subregiony: miasto Szczecin, szczeciński, szczecinecko-pyrzycki, koszaliński, słupski, chojnicki, starogardzki, gdański, trójmiejski i elbląski (opcjonalnie subregion olsztyński).  

Budżet Programu

83,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytety i cele szczegółowe Programu

Wspólny Komitet Programujący, który przygotował projekt Programu wybrał cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

 • Priorytet 1: Innowacyjny Południowy Bałtyk – zwiększanie poziomu innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych
  Cel szczegółowy 1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
  Cel szczegółowy 1.3 Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 
 • Priorytet 2: Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki
  Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
  Cel szczegółowy 2.5 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
  Cel szczegółowy 2.6 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej 
 • Priorytet 3. Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku
  Cel szczegółowy 4.6. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych 
 • Priorytet 4. Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą
  Cel szczegółowy 6.1. zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron 

Informacje dotyczące przetwarzania danych (DOCX 23 KB)