Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach programu ESPON 2030. Uwagi dotyczące programu można zgłaszać do 10 września 2021 r.

ESPON 2030 – podstawowe informacje

Program Współpracy ESPON 2030 (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) jest programem badawczym, który będzie realizowany w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Stanowić będzie kontynuację współpracy państw członkowskich UE oraz państw partnerskich, która trwa nieprzerwanie od 2002 r., kiedy to powstał pierwszy program ESPON.

Program tworzony jest we współpracy z Komisją Europejską i obejmuje swoim zakresem terytorium wszystkich państw członkowskich UE oraz czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

W ramach Programu prowadzone są badania dotyczące trendów w rozwoju terytorialnym i społeczno-gospodarczym regionów, miast i innego typu obszarów w Europie. Program poprzez dostarczanie porównywalnych danych, analiz i scenariuszy rozwoju wspiera politykę spójności UE oraz dostarcza rekomendacji dla tworzenia polityk publicznych.

Program w latach 2021-2027 będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 48 mln euro. Całkowity budżet programu na lata 2021-2027 wyniesie 60 mln euro.

Projekt Programu Współpracy ESPON 2030 przygotowany został przez międzynarodową grupę roboczą składającą się z przedstawicieli 27 państw członkowskich UE, czterech państw partnerskich oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej w roli obserwatora.

Konsultacje publiczne programu ESPON 2030

Konsultacje są prowadzone zgodnie Regulaminem Pracy Rady Ministrów. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Formularze z opiniami do projektu Programu ESPON 2030 zostaną skonsultowane z Instytucją Zarządzającą Programem – Ministerstwem Energii i Planowania Przestrzennego Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Aby zgłosić uwagi na temat programu, prosimy o wypełnienie formularza on-line.

Termin zgłaszania uwag upływa 10 września 2021 r.

Pobierz dokumenty: