Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 trwały od 12 maja do 2 czerwca 2021 r.

O programie

Program realizowany będzie na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch.
Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4. Ochrona środowiska
2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

Przygotowanie programu

Projekt transnarodowego Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 opracowała Grupa Robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich państw z obszaru programu, reprezentujący administrację centralną i regionalną. Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat programu.

W Polsce w czerwcu 2020 r. Departament Współpracy Terytorialnej MFiPR przeprowadził m.in. dialog partnerski, który służył konsultacji oferty tematycznej nowego programu, zgłoszeniu potrzeb dotyczących działań w transnarodowych projektach oraz zdefiniowaniu ich grup docelowych. Na wszystkich etapach przygotowania projektu programu dokument był konsultowany w Polsce z członkami Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych, w skład którego wchodzą m.in. reprezentanci polskich regionów, ministerstw i społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje projektu programu

Poza dokumentami w wersji angielskiej udostępniamy polskie tłumaczenie pomocnicze dokumentu objętego procesem konsultacji publicznych, a także jego streszczenie.
Otrzymane w terminie uwagi zostały rozpatrzone i przekazane do Instytucji Zarządzającej programem Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Dokumenty do pobrania

Podsumowanie konsultacji publicznych projektu programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Wersja programu przyjęta przez Grupę Roboczą 24 czerwca 2021 r.

Zgodnie z podsumowaniem konsultacji publicznych (zamieszczonym powyżej) część z uwag zgłoszonych podczas konsultacji w Polsce została przekazana Instytucji Zarządzającej programem Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Większość z nich została uwzględniona w dokumencie przyjętym 24 czerwca 2021 r. przez Grupe Roboczą Programu.

Projekt programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (24 czerwca 2021 r.) - polskie tłumaczenie robocze (PDF 3 MB)
Projekt programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (24 czerwca 2021 r.) - wersja angielska (PDF 2 MB).