Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje publiczne Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 trwały od 1 do 22 czerwca 2021 r.

Poniżej szczegółowe informacje.

O programie

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Program będzie realizowany na obszarze jedenastu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz trzy państwa partnerskie (Białoruś, część Norwegii i Rosji). Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody
2.2 Niebieska gospodarka

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
3.2  Transformacja energetyczna
3.3  Inteligentna zielona mobilność

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

Przygotowanie programu

Projekt transnarodowego Programu Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 opracował Wspólny Komitet Programujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich państw z obszaru programu, reprezentujący administrację centralną i regionalną. Jego przygotowanie poprzedziły analizy i międzynarodowe konsultacje organizowane przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat programu. Na wszystkich etapach przygotowania projektu programu dokument był konsultowany w Polsce z członkami Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych, w skład którego wchodzą m.in. reprezentanci polskich regionów, ministerstw i społeczeństwa obywatelskiego. 

Konsultacje publiczne projektu programu w Polsce

Poza dokumentami w wersji angielskiej udostępniamy polskie tłumaczenie pomocnicze dokumentu objętego procesem konsultacji publicznych, a także jego streszczenie. Otrzymane w terminie uwagi rozpatrzymy i przekażemy do Instytucji Zarządzającej programem Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty do pobrania

Uwagi do dokumentu można było zgłaszać od 1 do 22 czerwca 2021 roku.

Podsumowanie konsultacji publicznych projektu programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 w Polsce (PDF 627 KB)

 

Aktualne wersje:

Streszczenie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Streszczenie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - polskie tłumaczenie (PDF 751 KB)