Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Drugi nabór projektów

Termin: 22 marca - 17 maja 2023 roku, do godz. 13.00

Wnioski można składać we wszystkich priorytetach i celach szczegółowych programu:

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4. Ochrona środowiska
2.5. Zielona mobilność miejska
Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

Warunki 2. naboru projektów

Więcej informacji na stronie programu

Informacje o programie po polsku.