Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trwa nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

O programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 

  • Program obejmuje swoim obszarem 9 państw, w tym Polskę (wszystkie województwa)
  • Projekty realizowane są w międzynarodowych partnerstwach (co najmniej 3 organizacje z 3 państw objętych obszarem programu)
  • Projekty realizowane są w 3 priorytetach: innowacyjne społeczeństwa, społeczeństwa rozważnie korzystające z wody oraz społeczeństwa neutralne dla klimatu
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in.: władze centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne i uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne
  • 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych jest refundowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Oficjalnym językiem programu jest język angielski

 Projekty małe i projekty główne

  • Organizacjom, które chciałyby spróbować swoich sił w programie po raz pierwszy, polecamy udział w projekcie małym. Trwają one do 2 lat a budżet wynosi maksymalnie 500 000 euro. Więcej o projektach małych i zasadach naboru wniosków mogą dowiedzieć się Państwo podczas spotkania, które odbędzie się 20 grudnia 2022 roku.

Rejestracja

  • Projekty główne są podstawowym narzędziem do wprowadzania zmian w regionie Morza Bałtyckiego. Mogą trwać do 3 lat, a ich budżet nie jest ograniczony (musi być proporcjonalny do działań).

Zainteresowanych udziałem w projektach zachęcamy do utworzenia konta na platformie, na której znajdują się pomysły projektów do zrealizowania. Wystarczy dołączyć!

Ważne terminy dla projektów małych i projektów głównych 

Uwaga! Wnioskodawcy wiodący projektów muszą złożyć jego opis do 5 stycznia 2023 roku (projekty małe) i do 14 lutego 2023 roku (projekty główne). Jest to pierwszy obligatoryjny krok w aplikacji.

Harmonogram ważnych dat

 

Informacji o programie w języku polskim udziela Krajowy Punkt Kontaktowy