Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trwa drugi nabór wniosków Interreg Europa – formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji

Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa trwa do 9 czerwca 2023 r. Propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Wspólny Sekretariat na stronie programu Interreg Europa udostępnia narzędzia pozwalające na prezentację własnych pomysłów na projekty oraz ułatwiające poszukiwanie partnerów:

Krajowy Punkt Kontaktowy opracował dla polskich instytucji dodatkowe narzędzie - formularz Partner Search Form for Polish institutions (DOCX 430 KB). Mogą z niego korzystać wybrane podmioty, które chciałyby przystąpić do międzynarodowych konsorcjów partnerskich oraz partnerzy wiodący poszukujący do współpracy partnerów z państw UE, Norwegii lub Szwajcarii.

Formularz należy wypełnić w języku angielskim – języku programu i projektów. Pomocą w opracowaniu formularza służy Krajowy Punkt Kontaktowy (22 273 81 76, IE@mfipr.gov.pl). Punkt odpowiada także za wysyłkę właściwie wypełnionych formularzy do zagranicznych Krajowych Punktów Kontaktowych Interreg Europa.