Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prezentacje ze spotkania na temat drugiego naboru wniosków Interreg Europa, 28 marca 2023 roku

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa 28 marca 2023 roku prowadził spotkanie online na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele władz i instytucji publicznych oraz sektora pozarządowego.

Program obejmował prezentację programu Interreg Europa, warunków naboru oraz głównych zasad realizacji projektów. Ponadto omawiano wybrane części wniosku o dofinansowanie, narzędzia i pomoce dla wnioskodawców oraz dodatkowe wsparcie (w tym finansowe) dla polskich beneficjentów.

O tym, co skłoniło polskie instytucje za zainicjowania międzynarodowych przedsięwzięć opowiedzieli partnerzy wiodący projektów Interreg Europa zatwierdzonych w pierwszym naborze wniosków:

  • pan Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, lider projektu InterRevita na temat strategii rewitalizacji,

  • pan Marek Duda, Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalne S.A., lider projektu SIRM na temat integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i uchodźców,

  • pan Rafał Modrzewski, Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Projektów Gospodarczych w  Departamencie Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lider projekt CARES na temat teleopieki dla osób starszych.

Prezentacje i dokumenty ze spotkania: