Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Centrum Projektów Europejskich poszukuje ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Nabór ekspertów od 17 marca do 4 kwietnia 2023 r.

Poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach:

 1. Klimat
 2. Bioróżnorodność
 3. Drogi
 4. Elektromobilność
 5. Turystyka i kultura
 6. Współpraca instytucjonalna
 7. Pomoc publiczna

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów drogą elektroniczną. Wzór dokumentu jest określony w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Wniosek zawiera:

 1. kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta (załącznik nr 1.1),
 2. oświadczenie kandydata (załącznik nr 1.2),
 3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora naboru i instytucje zaangażowane w realizację programu (załącznik nr 1.3),
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.

Wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, lub przesłany w formie skanu wniosku, który zawiera własnoręczny podpis eksperta.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres: kontakt@plsk.eu do 4 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych z naborem oraz zasad współpracy znajdują się w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej programu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: konktakt@plsk.eu