Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 (EWT) wyróżniamy programy transgraniczne, transnarodowe i program międzyregionalny. Beneficjentami programów są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Chociaż bezpośrednie korzyści odczuwalne są najsilniej przez lokalne społeczności obszarów transgranicznych, efekty budowania więzi i tworzenia partnerstw ponad granicami są widoczne również w skali regionów, a nawet krajów.

W tych programach realizowane były różnorodne projekty: od miękkich projektów edukacyjnych, poprzez inicjatywy z zakresu wspólnej promocji i budowania marki, aż po przedsięwzięcia doskonalące wspólne systemy bezpieczeństwa i współpracę służb ratowniczych. Wszystkie zrealizowane projekty posiadały jednak jedną wspólną cechę – nie tylko odpowiadały na praktyczne wyzwania, ale miały także wartość dodaną w postaci zacieśniania transgranicznych i transnarodowych kontaktów między instytucjami i społeczeństwami.

Poniżej przedstawiamy wybrane efekty 3 spośród 10 programów, w których uczestniczy Polska - skala oddziaływania programów EWT jest dużo większa. Informacje o efektach pokazują stan na 30 czerwca 2015 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami.

Program Polska-Słowacja 2007-2013

Efekty Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013

106 nowych produktów turystycznych wprowadzonych na terenie polsko-słowackiego pogranicza (np. transgraniczne szlaki, mobilne aplikacje prezentujące region)

342 400 mieszkańców pogranicza korzysta z nowych i zmodernizowanych połączeń komunikacyjnych

156 polskich i słowackich instytucji zaangażowanych we wspólny rozwój gospodarki, bezpieczeństwa, promocję turystyki, kultury i rynku pracy

Jednym z nich jest Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” wraz z siecią obiektów po polskiej i słowackiej stronie granicy – umożliwiających obserwację nieba w dzień i w nocy.

Program Polska-Brandenburgia 2007-2013

Efekty Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013

30 km zbudowanych i zmodernizowanych dróg o znaczeniu transgranicznym

30 000 turystów / rok korzystających z przywróconych rejsów na Odrze łączących 11 polskich i niemieckich miast partnerskich

300 osób odbyło szkolenia dostosowujące do potrzeb transgranicznego rynku pracy

404 osoby uczestniczące we wspólnych przedsięwzięciach z zakresu kształcenia i wzajemnego poznawania kultury (wymiany uczniów i nauczycieli)

W ramach jednego z projektów w zakresie infrastruktury drogowej wybudowano most pomiędzy miejscowościami Coschen i Żytowań na Nysie Łużyckiej - w miejscu zniszczonego w 1945 drewnianego mostu.

Program Południowy Bałtyk 2007-2013

Efekty Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013

500 różnorodnych innowacyjnych rozwiązań (m.in. w zakresie usług transportowych, zarządzania środowiskiem, energii odnawialnej, czy współpracy biznes-nauka)

25 000 zarejestrowanych przejazdów rowerowych rocznie między dzielnicą Wrzeszcz a Kampusem Uniwersyteckim w Gdańsku - dzięki reorganizacji ruchu jazda rowerem po mieście stała się szybsza i bezpieczniejsza

3 nowe połączenia lotnicze ze Szczecina do miast nadbałtyckich w wyniku wspólnej analizy rynku i strategii marketingowej stworzonej przez 5 krajów

Powstała platforma informatyczna OTIN ułatwiająca transport ładunków ponadnormatywnych (jej funkcjonalności to np. bazy danych o istniejących trasach, utrudnieniach w ruchu i istniejącej infrastrukturze transportowej).

 

Przykłady pojektów

Lista projektów

W serwisie Mapa dotacji UE znajdziesz informacje o wszystkich projektach realizowanych w:

 

Publikacje

Unijny atlas polsko-słowackiego pogranicza

Unijny atlas polsko-słowackiego pogranicza (PDF 2 MB)

 

 

 

Razem w Europie. Współpraca ponad granicami – doświadczenia i perspektywyRazem w Europie. Współpraca ponad granicami – doświadczenia i perspektywy (PDF 7 MB)

 

 

Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłośćPokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość (PDF 28 MB)

 

 

Tackle the challenges that matter most in your community. Smart environmental solutions in South Baltic

Tackle the challenges that matter most in your community. Smart environmental solutions in South Baltic (PDF 3 MB)