Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w budżetach programów Interreg 2021-2027 z udziałem Polski po zaprzestaniu współpracy z Rosją i Białorusią

Militarna agresja Rosji przeciwko Ukrainie ma poważne konsekwencje dla programów Interreg na lata 2021-2027. Komisja Europejska (KE) na początku marca br. zawiesiła współpracę z Rosją i Białorusią w ramach programów.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przyjętą na szczeblu rządowym: 

  1. rezygnujemy ze współpracy z Rosją i Białorusią w programach Interreg 2021-2027;
  2. skupiamy się na możliwie szybkim uruchomieniu programu dwustronnej współpracy transgranicznej Polska-Ukraina 2021-2027 z wkładem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w takiej samej wysokości, co pierwotnie planowany dla programu Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027;
  3. wkład EFRR w wysokości 43,24 mln euro do programu z Rosją przekierujemy na inne programy Interreg: 
    1. Litwa-Polska - 30 mln euro,
    2. Południowy Bałtyk - 10 mln euro,
    3. Polska-Słowacja - 3,24 mln euro.

Zmiany w zakresie budżetów Litwa-Polska i Południowy Bałtyk konsultowaliśmy z przedstawicielami województw przygranicznych planowanego uprzednio programu z Obwodem Kaliningradzkim w Rosji: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Jednocześnie alokacja na 2022 r. dla programu Polska-Ukraina zwiększy się o prawie 70% pierwotnie planowanej kwoty na ten rok, co stanowi dodatkowe blisko 10 mln euro. Zmiana jest konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej o przesunięciu środków finansowania zewnętrznej współpracy UE z Rosją i Białorusią: tzw. Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej z 2022 r. do programów Interreg z Ukrainą i Republiką Mołdawii.

"Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że polski rząd zdecydował o rezygnacji ze współpracy transgranicznej z Rosją i Białorusią w programach Interreg 2021-2027. Fundusze na projekty z Rosją trafią do innych programów Interreg. Polscy beneficjenci, którzy dotychczas współpracowali z Obwodem Kaliningradzkim, będą mogli teraz realizować projekty z partnerami z Litwy i południowej części Bałtyku.

Z satysfakcją przyjęliśmy decyzję KE o przyznaniu dodatkowo prawie 10 mln euro na współpracę transgraniczną Polski z Ukrainą na rok 2022 . Zabiegaliśmy o te środki i oczekiwaliśmy takiej decyzji. Liczymy na podobne rozstrzygnięcia Komisji dla kolejnych lat budżetowych" - powiedział wiceminister Marcin Horała.