Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prezentacje z Krajowego Dnia Informacyjnego na temat pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

15 marca 2022 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało Krajowy Dzień Informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027. Nabór odbędzie się w terminie 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku.

W trakcie spotkania ekspert ds. projektów ze Wspólnego Sekretariatu przedstawił informacje o zasadach programu, warunkach pierwszego naboru i pomocniczych narzędziach dla wnioskodawców. Przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” mówiła o korzyściach płynących z udziału w międzynarodowych projektach dotyczących polityki regionalnej. Przedstawicielka Centrum Projektów Europejskich (kontroler krajowy) przedstawiła uproszczone zasady rozliczania projektów. Pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa) prezentowali zakres dodatkowych usług dla polskich instytucji.

Materiały ze spotkania

Dodatkowe informacje

Wspólny Sekretariat (mieści się w Lille we Francji) organizuje ogólnoeuropejskie seminaria, ułatwia tworzenie partnerstw i pomaga partnerom wiodącym w przygotowaniu wniosków, a także obsługuje system online, za pomocą którego będą przyjmowane wnioski. Wspólny Sekretariat ma międzynarodową obsadę  personalną i pracuje w języku angielskim - roboczym języku programu Interreg Europa.

5 kwietnia 2022 roku Sekretariat zaprasza na wydarzenie roczne programu Europe, let's cooperate!2022 połączone z uruchomieniem pierwszego naboru wniosków (wydarzenie w języku angielskim).

Informacje o programie Interreg Europa 2021-2027 po polsku są dostępne w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej.