Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pomyśl o udziale w drugim naborze wniosków Interreg Europa

Logo programu

Program Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, testowanie nowatorskich rozwiązań i budowę potencjału instytucji związanych z rozwojem regionalnym z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Tematyka programu obejmuje wszystkie zagadnienia polityki spójności.

Program Interreg Europa 2021-2027 jest adresowany głównie do samorządowców (władz szczebla regionalnego i lokalnego). Celem międzynarodowych projektów jest unowocześnianie instrumentów polityki rozwoju regionalnego. W tej perspektywie program jest szerzej otwarty na różne, przykładowo, lokalne instrumenty polityki (w Polsce np. strategie rozwoju gmin). Będzie można wdrażać też akcje pilotażowe.

Pierwszy nabór wniosków zakończył się w maju 2022 roku, jego rozstrzygnięcie jest planowane w grudniu 2022 roku. Drugi nabór wniosków jest planowany na początku 2023 roku.

Źródłem inspiracji dla zainteresowanych programem mogą być projekty Interreg Europa 2014-2020, w których licznie uczestniczą także polskie instytucje. Zachęcamy do korzystania z baz programu dostępnych na Portalu Interreg Europa: zatwierdzone projekty oraz dobre praktyki.

Zapraszamy także do odwiedzania strony polskiego serwisu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz subskrypcji ministerialnego newslettera, gdzie zamieszczane są m.in. informacje na temat polskich wersji dokumentów dla wnioskodawców oraz krajowych wydarzeń dla beneficjentów.

Spotkanie wprowadzające m.in. do programu Interreg Europa 2021-2027 planujemy 28 września 2022 roku, w formule online. Informację opublikujemy z odpowiednim wyprzedzeniem w serwisie EWT.

Współpraca regionów

Program Interreg Europa 2014-2020

W ramach programu zatwierdzono 258 projektów, w których uczestniczy ponad dwa tysiące partnerów z UE-27, Norwegii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Partnerzy wdrażają także ponad 120 akcji pilotażowych.

Polska jest na trzecim miejscu wśród 30 państw pod względem liczby partnerów. W 101 projektach uczestniczy 113 polskich partnerów. Trzy polskie instytucje pełnią rolę partnerów wiodących, tj. odpowiadają za cały projekt. Są to: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (lider projektu CRinMA) oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznański Park Naukowo-Technologiczny (lider projektów ESSPO i PE4Trans). Polscy partnerzy otrzymali ponad 13,6 mln euro z EFRR (stan na sierpień 2022 r.). Wszystkie polskie województwa są reprezentowane w zatwierdzonych projektach. Dziesięciu polskich partnerów wdraża siedem akcji pilotażowych.

Projekty z polskim udziałem dotyczą, między innymi, wprowadzania ekoinnowacji, tworzenia centrów doskonałości w przemyśle włókienniczym, przeciwdziałania skażeniu pestycydami, rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych itp. Projekty z polskimi partnerami wiodącymi dotyczą zwiększania konkurencyjności i innowacyjności MŚP (ESSPO), dziedzictwa materialnego i niematerialnego na obszarach górskich (CRinMA) oraz włączania obywateli w planowanie transportu publicznego (PE4Trans).

Wybrane akcje pilotażowe w Polsce dotyczą:

  • Utworzenia innowacyjnej oferty edukacyjno-turystycznej w parkach krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – pilotaż Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu ThreeT.

  • Stymulowania popytu na usługi lubelskiego sektora kreatywnego poprzez system voucherów dla MŚP z innych regionów – pilotaż Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu RCIA.

  • Wzmacniania sektora przedsiębiorczości społecznej z terenu Podkarpacia poprzez szkolenia z zakresu crowdfundingu – pilotaż Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu OSS.

  • Audytu potencjału innowacyjnego 30 firm z terenu województwa wielkopolskiego - pilotaż Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Tureckiej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w ramach projektu ESSPO.

  • Przygotowania w Zachodniopomorskiem nauczycieli akademickich do zajęć z młodzieżą na temat przedsiębiorczości – pilotaż Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu iEER.