Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027: w pierwszym naborze małych projektów polscy partnerzy wiodący złożyli 10 z 42 wniosków o dofinansowanie!

Nabór na małe projekty w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 zakończył się 30 marca. Złożono 42 wnioski o dofinansowanie, w tym 10 złożyli polscy wnioskodawcy.

Najwięcej projektów - 18 - złożono w pierwszym priorytecie programu: Innowacyjne społeczeństwa.

Wnioskodawcy z powodzeniem zaangażowali prawie 230 organizacji ze wszystkich krajów obszaru objętego programem. Aż 41% z nich nie uczestniczyło wcześniej w projektach programu. Najczęściej rolę wnioskodawcy pełnią organizacje edukacyjne i badawcze (17), a także lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne (14). Ponadto znaczną część partnerów stanowią przedsiębiorstwa i organizacje wspierające biznes, a także organizacje pozarządowe i międzynarodowe organizacje rządowe.

We wszystkich złożonych projektach planuje wziąć udział 34 polskich partnerów. 16 z nich bierze udział w tym programie po raz pierwszy.

Statystyka pierwszego naboru małych projektów