Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Drugi nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego – wsparcie dla wnioskodawców

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (ang. Interreg Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, w którym będą mogli złożyć pełny wniosek projektowy.

Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy i mających prawo do refundacji środków, z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji) lub jako partner stowarzyszony.

Szczegółowe zasady drugiego naboru projektów zawarte są w ogłoszeniu o naborze   (PDF 454 KB).

W pierwszym etapie naboru Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje pomysłów projektowych oraz instrument pozwalający znaleźć partnerów do projektu.

Szczegółowe informacje o obu etapach drugiego naboru wraz z dokumentami zamieszczone są na głównej stronie programu.

Zachęcamy do zapoznania się z poradami na temat przygotowania i składania wniosków projektowych.

Informacje w języku polskim o zasadach drugiego naboru projektów zamieszczone są na stronach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Polskie robocze tłumaczenie podręcznika programu wersja 3.0

  1. z widocznymi zmianami (PDF 3 MB)
  2. wersja ostateczna (PDF 3 MB)