Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

COVID-19 a projekty Interreg Europa

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa zamieścił na stronie programu rekomendacje dotyczące podróży w ramach projektów, w kontekście epidemii.

Poniżej zamieszczamy główne z nich.  

  • Partnerzy przed podjęciem decyzji, czy jechać, czy zrezygnować z podróży oceniają sytuację w oparciu o wskazówki WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), ambasady, instytucji krajowych odpowiedzialnych za kwestie zdrowia publicznego, instytucji partnerskich.

  • Należy zrezygnować z podróży w razie, kiedy obowiązuje oficjalny zakaz podróżowania lub zostało wydane ostrzeżenie, kiedy instytucje partnerskie wprowadzają ograniczenia dotyczące spotkań lub istnieją indywidualne przeciwskazania medyczne.     

  • W przypadku wniesienia opłat za hotele, bilety, catering, sale konferencyjne itp. należy jak najszybciej  wystąpić o zwrot kosztów zgodnie z warunkami umowy.

  • W razie, kiedy środki nie podlegają zwrotowi, należy skontaktować się z kontrolerem 1. stopnia. Kontroler, w przypadku siły wyższej oraz w oparciu o udokumentowane starania partnera o odzyskanie środków, może uznać poniesione wydatki za kwalifikowalne w projekcie Interreg Europa.    

  • Z doświadczenia programu Interreg Europa wynika, że środki, które nie podlegają w tym wypadku zwrotowi są kwalifikowalne w projektach Interreg Europa.

  • Za kontrolę wydatków polskich partnerów w projektach Interreg Europa (kontrola 1. stopnia) odpowiada Wydział Kontroli Centrum Projektów Europejskich.

Program zaleca także partnerom projektowym rozważenie możliwości zastąpienia spotkań  wideokonferencjami.