Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Edukacja, program Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 14.12.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

drugie półrocze 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Ernst-Thälmann-Str. 4

D - 17321 Löcknitz

Tel.:     +49 39754 529-15/-20

Fax:     +49 39754 52929

E-mail:   info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Po przekazaniu wniosku za jego pośrednictwem należy wniosek wydrukować, podpisać i przekazać w terminie na adres WS:

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Ernst-Thälmann-Str. 4

D - 17321 Löcknitz

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego,
 • Organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Współpraca przedszkoli, szkół wyższych, podmiotów kształcenia dorosłych i innych podmiotów kształcenia przez całe życie,
 • współpraca między przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie tworzenia ofert opartych o aktualne zapotrzebowanie w zakresie dokształcania,
 • Edukacja językowa,
 • Transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży,
 • Tworzenie i rozbudowa zdolności wdrażania polsko-niemieckich programów edukacyjnych,
 • Poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada,
 • Kształcenie zawodowe,
 • Usieciowienie regionalnych rynków pracy i edukacji,
 • Działania na rzecz dokształcania - priorytetowo w zakresie kompetencji transgranicznych,
 • Opracowanie i wdrożenie programów e-learningu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W tym naborze: 6,7 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pakiet dokumentów do konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Informacje o wniosku i wskazówki jego wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

n/d

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa opisana jest w rozdziale 2.7 Podręcznika dla wnioskodawców i beneficjentów

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Tel.:      +49 39754 529-15/-20

Fax:      +49 39754 52929

E-mail:   info@interreg5a.net 

Informacje udzielane są zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim.

Linki

Strona programu