Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana programu Polska-Słowacja 2014-2020 - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

22 maja 2019 roku polsko-słowacki Komitet Monitorujący podjął decyzję o zmianie elementu programu (art. 8, ust. 12 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013).

Zmiana programu polega na przesunięciu około 5,3 mln euro środków przeznaczonych na projekty z zakresu transportu multimodalnego na realizację przedsięwzięć z obszaru infrastruktury drogowej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca programem, informuje, że odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z ww. zmianą (art. 48 ust 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Decyzja o odstąpieniu od ponownej oceny została uzgodniona z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Oba organy potwierdziły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Stanowiska ww. organów są dostępne w poniższych załącznikach.

Odpowiedź z GDOŚ (PDF 159 KB)

Odpowiedz z GIS (PDF 63 KB)

Odpowiedź z GDOŚ (DOCX 53 KB)

Odpowiedź z GIS (DOC 134 KB)