Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Złóż mikroprojekt w Interreg Polska-Słowacja!

Od dziś do 30 kwietnia 2019 roku trwa nabór mikroprojektów w programie Interreg V-A Polska - Słowacja, w priorytecie Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Dostępne środki unijne wynoszą ponad 2,3 mln euro.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków udziału są dostępne na stronach organizatorów konkursu: