Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zielone światło dla projektów infrastrukturalnych z Polski, Białorusi i Ukrainy

Komisja Europejska zatwierdziła realizację 10 dużych projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Te wspólne inicjatywy otrzymają ponad 52 mln euro wsparcia.

Lista dużych projektów to efekt wspólnej decyzji instytucji centralnych i regionalnych z Polski, Białorusi i Ukrainy. Traktujemy je jako strategiczne dla wspólnego pogranicza trzech państw.

Dofinansujemy:

  • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwowa (6,75 mln euro dofinansowania),
  • budowę infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce (5,31 mln euro dofinansowania),
  • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 i remont mostu na rzece Toczna w Łosicach (4,59 mln euro dofinansowania),
  • rozbudowę drogi na trasie Korolówka - Włodawa, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa – Chełm (5,76 mln euro dofinansowania),
  • wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych na pograniczu polsko-białoruskim (4,06 mln euro dofinansowania),
  • modernizację drogi R-16 na Białorusi (4,6 mln euro dofinansowania),
  • utworzenie systemu reagowania na informacje o przestępstwach we Lwowie (5,4 mln euro dofinansowania),
  • budowę w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie szpitala zajmującego się profilaktyką i leczeniem gruźlicy (5,8 mln euro),
  • utworzenie systemu kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Bierestowicy (4,05 mln euro dofinansowania),
  • budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź na Ukrainie w celu ochrony środowiska w Szackim Parku Narodowym (5,8 mln euro dofinansowania).

Ministerstwo pracuje nad przygotowaniem umów grantowych, które będą podpisane z beneficjentami projektów.

buldożer (spycharka)