Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania "Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania „Ewaluacja wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV priorytetu Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”.

Celem badania jest ocena sposobu wdrażania oraz rezultatów Funduszu Małych Projektów - projektu parasolowego realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Badanie umożliwi ocenę wpływu mikroprojektów na zmiany społeczno-kulturowe zachodzące na polsko-saksońskim pograniczu. Odpowie na pytanie, jaki jest udział tego instrumentu wsparcia w procesie zmian zachodzących na pograniczu. Ocenie poddane zostaną również tendencje w postrzeganiu sąsiadów z drugiej strony granicy, stopień wzajemnego zaufania oraz rozwoju kontaktów transgranicznych.

Realizacja zamówienia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Ogłoszenia o zamówieniu dostępne jest w Bazie konkurencyjności

Ofertę dotyczącą zamówienia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres tomasz.kolodziejczak@miir.gov.pl do 28 stycznia 2019 roku. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tomasz Kołodziejczak, telefon: 71 340 68 48.