Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończyły się konsultacje Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

7 marca 2019 r. Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zatwierdził konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu zmiany "Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020".

Główne zmiany dokumentu dotyczą:

  • uproszczeń w doborze próby do kontroli na miejscu projektów parasolowych (sekcja 5.2.4),
  • wprowadzenia procedury badania kwalifikowalności podatku VAT (nowy podrozdział 5.7, nowy załącznik nr 23 oraz zmiany w załącznikach nr 2, 6, 18),
  • zmiany o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym (rozdział 4, podrozdział 5.1, sekcja 5.1.1, sekcja 5.2.1, podrozdział 5.3, podrozdział 9.1.2, podrozdział 11.2, rozdział 12, załączniki nr 1, 2, 4, 6, 13, 18). 

W trakcie konsultacji wpłynęło 12 uwag od 4 podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem uwag.