Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończył się nabór wniosków typu "kapitał zalążkowy" w Programie Południowy Bałtyk

Nabór projektów z obszaru transportu i rynków pracy trwał do 30 stycznia 2017 roku. W priorytecie 3 „Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu” złożono 5 projektów. Z kolei w priorytecie 4 „Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru” przedstawiono 6 propozycji projektowych.

Komitet Monitorujący program podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania wybranym projektom w połowie marca 2017 roku.

Wsparcie w projektach „seed money" udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie na działania takie jak m.in.:

  • poszukiwanie partnerów projektowych,
  • wykonanie analizy rynku,
  • warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej, itp.

Celem tych działań jest wypracowanie koncepcji projektowej. Jednocześnie przypominamy, że kolejny nabór wniosków dla projektów regularnych w programie rozpocznie się już 22 maja 2017 roku.

Zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu i strony programu. Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych.
W Ministerstwie Rozwoju informacji o programie udzielają: Inga Kramarz, e-mail: Inga.Kramarz@mr.gov.pl oraz Karolina Piądłowska-Firlej, e-mail: Karolina.Piadlowska-Firlej@mr.gov.pl.