Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wzmacniamy polsko-czeską współpracę przygraniczną – ruszają nowe mikroprojekty!

14 marca 2017 roku podjęto decyzję w sprawie dofinansowania kolejnych mikroprojektów w programie transgranicznym Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Podczas posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Glacensis w Nowej Rudzie zatwierdzono 39 przedsięwzięć. Otrzymają one wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę ok. 1 mln euro.

Mikroprojekty będą realizowane w następujących priorytetach:

  • "Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia" - 14 mikroprojektów.

  • "Współpraca instytucji i społeczności" – 25 mikroprojektów.

Więcej informacji na temat Funduszu Mikroprojektów jest dostępnych na oficjalnej stronie programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.