Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wybrano projekty do dofinansowania przez KM Interreg Południowy Bałtyk

W dniach 8-9 listopada br. w Güstrow Komitet Monitorujący programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 wybrał do dofinansowania 11 projektów zgłoszonych w czwartym naborze wniosków. Łączna wartość dofinansowania dla projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 10 mln euro. Przyznane środki stanowią 12,8% funduszy zarezerwowanych dla projektów konkursowych w programie. Na realizację inwestycji w regionie Południowego Bałtyku dotychczas przeznaczono 68,9% dostępnej alokacji.

Największym zainteresowaniem cieszyła się piąta oś priorytetowa (współpraca instytucji). Wdrożenie 5 różnych projektów pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału współpracy instytucji w regionie. Wybrane inicjatywy będą wspierać m.in. współpracę obszarów Natura 2000, instytucji w obszarze kinematografii i sektora żywieniowego, a także zwiększą aktywność polityczną młodych ludzi na poziomie lokalnym.

"Morze Bałtyckie jest wspólnym dziedzictwem, oferującym szanse i możliwości rozwoju. Jednocześnie jest to miejsce skłaniające państwa zarówno do większej współpracy gospodarczej i edukacyjnej, jak również do podjęcia wspólnych działań proekologicznych. Dzięki programom Europejskiej Współpracy Terytorialnej beneficjenci mają możliwość skorzystania z realnych narzędzi, by razem z regionalnymi partnerami budować południowobałtycką tożsamość" - powiedział Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak.

Decyzją Komitetu Monitorującego kolejny nabór wniosków otwarty zostanie dla następujących działań: 2.1. (zrównoważona turystyka), 2.2 (zielone technologie), 3.1 (zrównoważony transport), 4.1 (rozwój umiejętności pracowników). Wnioski można składać w terminie od 13 listopada do 20 grudnia br.

Komitet Monitorujący podejmie decyzję o wyborze kolejnych projektów do dofinansowania na następnym posiedzeniu w dniach 24-25 kwietnia 2018 r.

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 356 KB)

Interreg Południowy Bałtyk infografika